ThietKe.png
Xã Thiết Kế nằm ở phía tây của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp các xã Ban Công và Thiết Ống, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp các xã Văn Nho và Kỳ Tân, huyện Bá Thước.
- Phía tây giáp xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước và xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn.
- Phía bắc giáp xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa.